Logo for baiviet32.com

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30-31/5

Posted: 30.5.2013 | Đọc: 0 | Bình: 0

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức và đại hội đồng cổ đông 2013.

Bài liên quan Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30-31/5 hoặc tương tự:

* CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền kỳ 1 năm 2013.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP dược phẩm dược liệu PHARMEDIC vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 20/06/2013 và xuất trình CMND, sổ giấy chứng nhận cổ đông.

* CTCP Nhựa Rạng Đông (RDP- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện : 20/06/2013

- Địa điểm thanh toán :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính kế toán - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông – địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3 Quận 11, TP.HCM kể từ ngày 20/06/2013 và xuất trình CMND.

* CTCP CNG Việt Nam (CNG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);

- Thời gian thực hiện: 20/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/06/2013.

* CTCP Xây dựng Cotec (CTD- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012.

- Tỷ lệ trả cổ tức : 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: 17/06/2013.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhân cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ Lầu 11 Số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17 Quận Bình Thạnh, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 17/06/2013 và xuất trình CMND.

* CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam- Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Bất thường 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 chứng chỉ quỹ – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến từ 08h 30 – 11h45, Thứ Năm ngày 27/06/2013

- Địa điểm thực hiện : dự kiến Khách sạn Grand Saigon, 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp : dự kiến

+ Báo cáo tài chính 03 tháng đầu năm 2013 đã kiểm toán của Quỹ đầu tư VF1;

+ Phương án chuyển đổi Quỹ đầu tư VF1 từ quỹ đóng sang quỹ mở;

+ Việc hủy niêm yết Quỹ đầu tư VF1 và phương án giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư;

+ Việc hủy đăng ký chứng khoán của chứng chỉ Quỹ VFMVF1;

+ Thay đổi Ngân hàng Giám sát, lưu ký của Quỹ sau khi chuyển đổi;

+ Điều lệ Quỹ sau khi chuyển đổi;

+ Và những vấn đề khác.

* CTCP Xây dựng Số 2 (VC2- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/06/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng Số 2, số 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội từ ngày 17/06/2013 và xuất trình chứng minh thư nhân dân khi nhận cổ tức.

* CTCP Thép Nam Kim (NKG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích: Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến thực hiện: 29/06/2013.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thép Nam Kim - Địa chỉ: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Thép Nam Kim, bao gồm các nội dung chính:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động 2013;

+ Báo cáo thẩm định tài chính năm 2012 của Ban kiểm soát;

+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013;

+ Thông qua quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;

+ Thông qua điều lệ Công ty CP Thép Nam Kim sửa đổi.

* CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phần nhận 800 đồng);

- Thời gian thực hiện: 21/06/2013;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu - số 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM từ ngày 21/06/2013 và xuất trình CMND.

* CTCP Tài Nguyên (TNT- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2013

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/6/2013

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tài Nguyên – Phòng 510 nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Và các vấn đề liên quan khác.

* Tổng CTCP Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2013

- Nga?y đăng ky? cuơ?i cu?ng: 04/06/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/06/2013

- Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Hải Đăng, 124 Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012

+ Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty

+ Các vấn đề khác.

Bạn có quan tâm đến bài viết này? Xin hãy thích và chia sẻ:

Bài viết Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30-31/5 liên quan hoặc tương tự:

 

Theo Báo Đầu Tư


Bình luận Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30-31/5 (0)

Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30-31/5 bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30-31/5 xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu Su kien chung khoan dang chu y ngay 30-31/5 hoặc có dấu. Bài viết này đã được xếp vào thể loại: Chứng Khoán

Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

Thông Tin Kinh Tế

Tài khoản

Tìm kiếm và theo dõi

Từ khóa:

Cuộc sống hối hả, bạn quá bận rộn? Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian cập nhật những thông tin, bài viết hay, hữu ích mỗi ngày qua email!
Email của bạn:

Sau khi đăng ký bạn hãy mở email và bấm vào link kích hoạt để bắt đầu nhận tin. Thông tin sẽ chuyển cho bạn vào khoảng từ 1-3h sáng, giờ Việt Nam Đã có tất cả khoảng nhận tin!
Delivered by FeedBurner

Recent comments

Copyright ©2014 BaiViet32.Com . All rights reserved.
Phiên bản thử nghiệm
Cached: IP: 123.30.175.208, 07 August, 2014 08:35:53 (HANOI - VN).